milieu         verkeerstaak         lespakket         cbr         examen en TTT         sitemap
Logo van Advance Rijopleidingen
autorijles              werkwijze              prijzen              contact              aanbieding


CBR
Het CBR ( Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ) neemt
de theorie- en praktijkexamens af. Hiervoor dien je ook een
"Eigen Verklaring" betreffende je lichamelijke en geestelijke
gezondheid te verschaffen. Dit kun je op de website van het
CBR regelen.

Regio's
Het CBR is opgedeeld in vijf regio's, elk met een eigen regio-
kantoor. Elke regio heeft een aantal examencentra, waar theo-
rie- én praktijkexamens of alléén praktijkexamens worden af-
genomen, zoals b.v. in Zaandam.

Rijbewijs
Als je bent geslaagd voor het praktijkexamen geeft het CBR
verklaringen door. Hierdoor kun je bij de gemeente een rijbe-
wijs aanvragen. Het rijbewijs is 10 jaar geldig en moet dan
verlengd worden. Hierover krijg je automatisch een bericht.


Met Advance Rijopleidingen goed voorbereid naar het CBR!