milieu               verkeerstaak               lespakket               examen en TTT
Logo van Advance Rijopleidingen
autorijles              werkwijze              prijzen              contact              aanbieding


Examen
Bij het praktijkexamen wordt er gelet op de beheersing van
de auto, de juiste plaats op de weg, veilig en sociaal verkeers-
gedrag en de manier van waarnemen, reageren en handelen.

Niet perfect
Het hoeft niet helemaal perfect te zijn ( dat is onmogelijk ).
Als je een foutje maakt is het wel belangrijk dat je daar niet
over na gaat denken, want dan maak je nog veel meer fouten.
Na terugkomst in het examencentrum geeft de examinator je
de uitslag.

Tussentijdse toets
De tussentijdse toets is een soort tentamen. Het gaat op de-
zelfde manier als het examen, dus met een examinator van het CBR. Je dient ook twee "bijzondere verrichtingen" ( b.v. par-
keren ) uit te voeren. Als die goed gaan hoef je ze op het exa-
men niet te doen. Het voordeel is verder dat je slagingskansen
voor het examen groter worden.


Kijk ook onder de motorkap! Op het examen kunnen hier vragen over worden gesteld!