milieu               verkeerstaak               lespakket               examen en TTT
Logo van Advance Rijopleidingen
autorijles              werkwijze              prijzen              contact              aanbieding


Verkeerstaak
De verkeerstaak is het geheel van alle situaties waarmee de
verkeersdeelnemer te maken krijgt, b.v. het oversteken van
een kruispunt. Voor deze situaties dient een oplossing te
worden gezocht, daarom noemt men ze verkeersopgaven.

Taakprocessen
De verkeersopgaven op hun beurt bestaan weer uit taakpro-
cessen t.w. waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen en
handelen. Je neemt een situatie waar, voorspelt wat andere
weggebruikers gaan doen, evalueert of belangen zoals ver-
keersveiligheid, doorstroming en milieu geschaad kunnen wor-
den, neemt aan de hand hiervan een beslissing en handelt
deze af.

Ver vooruit kijken
Het is duidelijk dat hoe moeilijker een verkeersopgave is, hoe
meer tijd je nodig hebt om dit alles uit te voeren. Ver vooruit
kijken met de juiste kijktechniek is hierbij een eerste vereiste
om tijdig een juiste oplossing te vinden!Kijk ver vooruit om goed te kunnen anticiperen op verkeerssituaties!