milieu               verkeerstaak               lespakket               examen en TTT
Logo van Advance Rijopleidingen
autorijles              werkwijze              prijzen              contact              aanbieding


Werkwijze
Een goede rijopleiding is een investering in je toekomst.
Advance Rijopleidingen zorgt voor een gedegen en gestruc-
tureerde rijopleiding waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld
op jouw manier van leren. Het is eerst zaak dat je met de auto
leert omgaan.

Veilig rijden
Als je met de auto kunt omgaan ga je ervaring opdoen in ver-
keersinzicht en veilig, milieuvriendelijk autorijden ( voor meer
info hierover zie ook milieu en verkeerstaak ). Ook een goede
omgang met andere verkeersdeelnemers komt aan de orde.

Examen
Als je zover bent dat aan een examen gedacht kan gaan wor-
den ga je hiervoor oefenen d.m.v. proefexamens. Als alles
naar wens verloopt kun je dan examen of eerst een tussentijdse toets doen.


Een prima rijopleiding met de werkwijze van Advance Rijopleidingen!